profil architektura poradenství dotace EHP/Norsko věda a výzkum kontakt

novostavbyrekonstrukceinteriérurbanismus

Revitalizace přístavu: Antwerpen, Stockholm, Santander

Analýza a vypracování koncepce revitalizace prostředí opuštěných či disfunkčních přístavů, umístěných uvnitř struktury města. Projekt hledal funkční a hmotovou náplň velkých prázdných ploch dříve fungujících přístavů – tzv. brownfields – ve třech vybraných městech napříč Evropou, které byly významnými dopravními uzly.

V závěru porovnával a hodnotil rozdílné přístupy a potřeby jednotlivých urbánních struktur.

Projekt byl vypracován v roce 2004 a byl oceněn v celostátní urbanistické soutěži.

Pivovar Nusle
Frankfurt
Antwerpen, Stockholm