profil architektura poradenství dotace EHP/Norsko věda a výzkum kontakt

Zajišťujeme poradenství a kompletní přípravu dotačních žádostí a projektů v památkové péči.

Během uplynulých let jsme nabyli řadu praktických zkušeností z přípravy a realizace projektů a památkových akcí obnovy, podpořených prostřednictvím programů Ministerstva kultury, krajských úřadů a Státního zemědělského intervenčního fondu (přímo i prostřednictvím MAS).

Aktuálně se věnujeme také přípravě žádostí v rámci finančního mechanismu EHP / Norska 2009-2014 a to z programu „Kulturní dědictví a současné umění“ a programové oblasti 16 (Zachování a revitalizace kulturního dědictví).