profil architektura poradenství dotace EHP/Norsko věda a výzkum kontakt

novostavbyrekonstrukceinteriérurbanismus

Transformace areálu Nuselského pivovaru, Praha 4 - Nusle

Historické jádro areálu bývalého pivovaru v Nuslích z přelomu 17. a 18. stol. je památkově chráněno, rozsáhlý areál však není využíván a chátrá. Zpracované studie si kladly za cíl ověřit schopnost konverze památkově chráněné části areálu a návrh souboru polyfunkčních novostaveb na místě stávajících budov areálu, které nejsou památkově chráněny.

Projekt byl vypracován ve fázi studie v roce 2008 a 2009 ve spolupráci s Ing.arch. Jaromírem Myškou (UAS).

Pivovar Nusle
Frankfurt
Antwerpen, Stockholm