profil architektura poradenství dotace EHP/Norsko věda a výzkum kontakt

krajinaarchitektura

Pořadatelská a organizační činnost

Aktivity, které pomocí kulturních, společenských a vzdělávacích akcí zprostředkovávají odborné veřejnosti specifické problémy daného oboru.

Na jaře 2006 proběhla spolupráce s FA ČVUT na organizaci konference Ochrana krajinného rázu – třináct let zkušeností, úspěchů i omylů…, pořádané v Praze - Dejvicích.
V létě 2006 proběhla spolupráce s městem Cheb na organizaci mezinárodního sympozia Architektonické dědictví krajiny, pořádané v Chebu. Na podzim 2006 proběhla spolupráce se sdružením Kruh na organizaci filmového festivalu Film & architektura, pořádané v Praze, v kině Aero.

Na podzim 2009 byl zorganizován zájezd po moderní architektuře západního Rakouska a Švýcarska.