profil architektura poradenství dotace EHP/Norsko věda a výzkum kontakt

krajinaarchitektura

Obnova venkova

Vypracování Programů obnovy vesnice pro obce: Javor, Dědov a Zdoňov, (zadavatel: Město Teplice nad Metují). Činnost v rámci Programu obnovy venkova, vyhlášeného podle usnesení Vlády České republiky.

Zpracované elaboráty (Program obnovy vesnice) byly podmínkou pro čerpání přímých dotací obce, základní programový / realizační dokument, který komplexně, svodně a provázaně pojednává o všech aktivitách vedoucích k obnově a rozvoji obce.
Navržená řešení byla v obcích z části realizována.

Analýza krajiny
Obnova venkova