profil architektura poradenství dotace EHP/Norsko věda a výzkum kontakt

krajinaarchitektura

Analýza estetických hodnot krajinného rázu

Disertační práce zpracovávaná na Fakultě architektury – ČVUT v Praze, na katedře Urbanismus a územní plánování, pod vedením školitele Doc. Ing.arch. Ivana Vorla, CSc.

Cílem studia problematiky je vyzkoušet a prověřit různé přístupy v hodnocení krajinného rázu, zaměřené především na přírodně a kulturně estetické hodnoty krajiny. Práce se snaží odhalit více vrstev krajiny, zpracovat a hodnotit je ve vzájemných vztazích a souvislostech, které by vedly k širšímu pochopení místa a na názorném příkladu vytvořit modifikaci metodiky, která by přistupovala k analýze komplexně.

Analýza krajiny
Obnova venkova