profil architektura poradenství dotace EHP/Norsko věda a výzkum kontakt

podpora stavebníkůinženýring

V rámci kompletní podpory stavebníka poskytujeme širší inženýrskou činnost.

Podporu jsme stavebníkům oprávněni poskytovat na základě živnostenského oprávnění (inženýrská činnost v investiční výstavbě) v tomto rozsahu:

- poradenská činnost (odborná pomoc, posudky, rady, doporučení a stanoviska) nad záměrem stavby
- zastupování stavebníka na podkladě zmocnění při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení
- projednávání projektu se stavebním úřadem, dotčenými orgány státní správy, správci sítí a ostatními účastníky řízení