profil architektura poradenství dotace EHP/Norsko věda a výzkum kontakt

novostavbyrekonstrukceinteriérurbanismus

Rozšíření provozovny tiskárny, ul. Panuškova, Praha 4 - Krč

Stávající budova tiskárny, situovaná v oblasti Ryšánky, vznikla jako součást okolního panelového sídliště Pankrác III v 70. letech min. století.

Navrhovaná modernizace objektu spočívá v racionalizaci dispozice stávající budovy zónováním výrobních procesů podle technologických toků a parametrů zařízení a ve vymezení prostor pro zázemí zaměstnanců v administrativní i výrobní části budovy. Variantně bylo pro uvažované zvýšení kapacity a přičlenění stávajícího detašovaného pracoviště tiskárny navrženo rozšíření objektu formou přístavby a nástavby. Mottem návrhu je recyklace: kromě energetického konceptu předpokládá nosná konstrukce nástavby využít vyřazených ocelových lodních kontejnerů a proměnlivou fasádu mají tvořit produkty tiskárny – vyřazené reklamní bannery.

Příprava stavby je ve fázi studie.

Pivovar Lobeč
Tiskárna Krč
Vila Teplice
Vila Nebužely
Vila Žižkov
LOFTY PALMOVKA