profil architektura poradenství dotace EHP/Norsko věda a výzkum kontakt

filosofiespolečnostteamaktuálně

RIOFRIO Architects s.r.o. je společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123936
IČ: 278 82 837

Společníky a jednateli společnosti jsou Ing.arch. Pavel Prouza a Ing.arch. Jana Prouzová Myšková
Ing.arch. Pavel Prouza je zodpovědnou osobou na základě autorizace České komory architektů č. 03 454