profil architektura poradenství dotace EHP/Norsko věda a výzkum kontakt

filosofiespolečnostteamaktuálně

Pavel Prouza, autorizovaný architekt ČKA
nar. 1977 v Náchodě, žije a pracuje v Praze.
Po dvouleté profesní zkušenosti ve Frankfurtu nad Mohanem působí na volné noze, od ledna 2003 spolupracoval s ateliérem Masák & Partner jako vedoucí projektů (BD Lofty Palmovka, BS Kodaňská 1, BS Slatinka, BD Borovanka, …). Zabývá se výzkumem historického industriálu, obnovou venkova a fenoménem Sudet. Pracuje na disertaci o meziválečném bydlení.

studium:
- Stavební obnova památek, SPŠ stavební Náchod (1996)
- Architektur, FH Frankfurt am Main – University of Applied Sciences (Dipl.-Ing., 2002)
- Architektura a urbanismus, FA ČVUT v Praze (Ing.arch., 2005)
- Doktor. studium: Ústav pro dějiny umění, FF UK v Praze (od 2005)

Ing.arch. Pavel Prouza
Ing.arch. Jana Prouzová